Canelco

Canelco Capital Oy on pääomasijoitusyhtiö, joka toimii ammattisijoittajien varainhoitajana ja yritysten strategisena kehittäjäkumppanina.

Canelco hallinnoi noin 50 miljoonan euron pääomia. Yhtiön palveluksessa on kuusi pääomasijoitustoiminnan ammattilaista Kuopiossa, Helsingissä ja Tampereella. Canelcon omistavat sen neljä partneria ja yritys on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsen.

Canelco keskittyy sijoitustoiminnassaan pk-yritysten johdon yritysostoihin ja muihin omistusjärjestelyihin. Sijoituskohdeyritykset viedään vahvaan kasvuun sijoittajan, omistajaksi tulleen johdon sekä aktiivisten ja kokeneiden kanssasijoittajien yhteistoiminnalla. 

Canelcon toiminnassa yhdistyy vahva paikallisen yritysmaailman tuntemus ja valtakunnallisen sidosryhmäverkoston osaaminen, mikä takaa resurssit taloudellisen lisäarvon rakentamiseen.

 
© 2009 Canelco Capital Oy