Rahastot

Canelco Capital hallinnoi yhteensä kolmea oy-muotoista rahastoa.

Hallinnoitava pääoma on noin 50 miljoona euroa.                

Raportointi

Canelco on Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) jäsen ja noudattaa sijoittajaraportoinnissa kansainvälisiä EVCA:n (European Private Equity and Venture Capital Association) ohjeita.

Arvostusperiaatteet

Canelco noudattaa kohdeyritystensä arvonmäärityksessä kansainvälisiä IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) arvonmääritysohjeita.
© 2009 Canelco Capital Oy