Ajankohtaista

29.09.2008: Teollisuuden kunnossapidon osaajat yhdistivät voimansa toimialajärjestelyssä

Sahala Service Group Oy on ostanut teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneet Karjalan Kunnossapidon, Etelä-Savon Kunnossapidon ja Sammet Asennus Oy:n osakekannat. Uusi konserni on teollisuusasiakkaiden aktiivinen kunnossapitokumppani, joka kehittää ja laajentaa toimintaansa yhdistymisen myötä lisääntyneiden resurssien avulla. Sahala Service Groupin omistavat Jyrki Sahala Oy, pääomasijoittaja Canelco Capital Oy:n* hallinnoima rahasto sekä ryhmä henkilöomistajia.

Sahala Service Group Oy:n palveluksessa on yritysostojen jälkeen yhteensä noin 100 kunnossapidon ammattilaista ja sen liikevaihto on noin 7,5 miljoonaa euroa. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Varkaudessa, Mäntyharjulla ja Leppävedellä. Konsernin yhtiöt jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä, mutta asiakasprojekteissa käytetään kulloiseenkin projektiin sopivinta erityisosaamista. Myös Sammet Asennus Oy:n tuotemerkki säilyy.

Yritysjärjestelyn myötä Sahala Service Groupilla on aiempaa laajemmat resurssit ottaa kokonaisvastuuta teollisuusyritysten kunnossapidosta sekä kehittää ja laajentaa toimintaansa.

"Asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, kun me vastaamme heidän tuotantokoneistonsa kunnossapidosta viimeisintä alan tietämystä ja tekniikkaa hyödyntäen. Tuotteistetut ratkaisumme perustuvat suunnitelmalliseen ennakoivaan kunnossapitoon ja elinkaaripalveluihin. Hyvä esimerkki pitkäaikaisesta toimivasta kunnossapitokumppanuudestamme on Exel Oy. Meillä on myös vankka kokemus ja osaaminen energia-, ydinvoima- ja metsäteollisuuden vaativasta kunnossapidosta", linjaa toimitusjohtaja Petri Salo, yksi henkilöomistajista.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petri Salo, Sahala Service Group Oy                                          Puhelin 040-540 7599 sähköposti:petri.salo@consultant.com

Hallituksen pj. Jyrki Sahala, Sahala Service Group Oy                                       Puhelin 0400-556 416 sähköposti:jyrki.sahala@sahala.fi

Sahala Service Group Oy                                                                                      Sahala Service Group on asiakaslähtöinen teollisuuden kunnossapitoyritys, jonka palveluihin kuuluvat mekaanisen- ja sähkö-automaatio -kunnossapidon tuotteistetut ratkaisut, energiateollisuuden kunnossapitoprojektit ja asennuspalvelut. Suunnitelmallisella ja ennakoivalla kunnossapidolla varmistamme eri teollisuuden aloja edustavien asiakkaidemme tuotantokoneistojen häiriöttömän toiminnan ja tuotteiden hyvän laadun. Autamme asiakkaitamme myös tehostamaan tuotantoa ja alentamaan tuotantokustannuksia. Kunnossapitopalvelujen lisäksi valmistamme mm. painelaitteita ja palamisilman esilämmittimiä energiateollisuudelle. Toimipaikkamme sijaitsevat Joensuussa, Varkaudessa, Mäntyharjulla ja Leppävedellä (Jyväskylä).

*Canelco Capital Oy on irtaantunut pääomasijoittaja Sentica Partners Oy:stä liiketoimintasiirrolla toukokuussa 2009.Takaisin© 2009 Canelco Capital Oy