Ajankohtaista

04.12.2012: Pirkaanmaan Osuuspankit panostavat pääomia Pirkanmaan ja Hämeen alueen yritysjärjestelyihin

Pääomarahastona 27 vuotta toiminut Pikespo Invest Oy on saanut lisää pääomia Pirkanmaan ja Hämeen alueen yritysjärjestelyiden toteuttamiseksi. Syksyllä toteutetussa osakeannissa uutta pääomaa tuli noin 1,4 miljoonaa euroa. Merkitsijöinä osakeannissa olivat Pirkanmaan alueen seitsemän merkittävintä Osuuspankkia suurimpana Tampereen Seudun Osuuspankki. Osakeannin, Hämeenlinna kaupungin ja Virtaa Hämeeseen Oy kesken tehtyjen osakekauppojen sekä järjestelyyn liittyvät lähinnä kuntaomistajien lunastuksien seurauksena Pikespo Invest Oy omistus muuttui yksityisenemmistöiseksi, joka oli yksi rahastojärjestelyn keskeisistä tavoitteista. 

Pikespo Invest Oy on vuonna 1985 perustettu pääomarahasto, jonka hallinnoinnista vastaa Canelco Capital Oy. Pikespo Invest Oy tekee sijoitusstrategiansa mukaisesti vähemmistösijoituksia pääasiassa Pirkanmaan ja Hämeen alueen pk-yrityksien omitusjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Osakeannin jälkeen Pikespo Invest Oy:n pääomat ovat n. 7,5 miljoonaa euroa, joka yhdessä muiden rahoituslähteiden kanssa antavat rahastolle hyvät resurssit toteuttaa sijoitusstrategian mukaista toimintaa. Rahastojärjestelyn jälkeen Pikespon suurimmat omistajat ovat Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Veraventure Oy, Pirkanmaan Osuuspankkeja, Nordea Pankki Suomi Oyj, Virtaa Hämeeseen Oy sekä Tampereen kaupunki. Tällä hetkellä Pikespo Invest Oy on sijoittajana 14 yrityksessä.

"Suomalainen pk-yritykset ovat isojen murroksien edessä lähivuosina. Tuhansissa yrityksissä tulisi tehdä sukupolvenvaihdos samalla kuin kansainvälinen kilpailu kiristyy entisestään. Nyt toteutettu rahastojärjestely antaa Pikespolle jälleen mahdollisuuden olla aktiivisena toimijana alueen pk-yrityksien yritysjärjestelyissä toteaa Pikespo Invest Oy:tä edustavan Canelco Capital Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuparinen."   

"Tampereen Seudun Osuuspankki haluaa olla aktiivinen ja johtava toimija omalla toimialueellaan Pirkanmaalla sekä siellä tapahtuvissa pk-yrityksien sukupolvenvaihdoksissa ja muissa omistusjärjestelyissä. Samalla Pirkanmaan Osuuspankit haluavat olla omalta osaltaan rakentamassa kasvua ja menestystä maakuntaan. Silloin kuin kasvu tapahtuu pk-yrityksien omistus- ja yritysjärjestelyiden kautta, yhteistyö Pikespon ja sitä hallinnoivan Canelco Capital Oy:n kanssa on luontevaa, sillä heillä on vuosien kokemus pk-yrityksien yritysjärjestelyiden toteuttajana, toteaa Tampereen Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Rosenlund. "

"Pikespo on yksi vanhimmista pääomarahastoista Suomessa. Pitkän historian aikana se on kokenut monia vaiheita, mutta aina keskeistä on ollut pk-yrityksien murroksissa mukana oleminen ja kasvuun kannustaminen. Nyt toteutettu rahastojärjestely oli välttämätön. Järjestelyn mukana tulevat uudet omistajat mahdollistavat Pikespolle yksityisenä rahastona erittäin hyvät edellytyksen aktiiviseen sijoitus toimintaa toteaa Pikespon pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Finnveran Senior Advisor Seppo Tyynelä.   

 

Lisätietoja:          

Toimitusjohtaja Mikko Kuparinen, Canelco Capital Oy Puhelin: 0400-606 055, sähköposti: mikko.kuparinen@canelco.fi

Pikespo Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Tyynelä , puhelin: 0400-6226214, sähköposti: seppo.tyynela@finnvera.fi

Toimitusjohtaja Mikko Rosenlund, Tampereen Seudun Osuuspankki, puhelin: 050-68092, sähköposti: mikko.rosenlund@op.fi

Canelco Capital Oy
Pääomasijoittaja Canelco Capital keskittyy pk-yritysten johdon yritysostoihin ja muihin omistusjärjestelyihin. Canelcon sijoitustoiminnassa toteutuu sijoittajan, omistajaksi tulleen johdon sekä aktiivisten ja kokeneiden ammattisijoittajakumppaneiden yhteistoiminta, jolla vauhditetaan kohdeyhtiöitä vahvaan kasvuun. Canelco hallinnoi noin 50 miljoonan euron pääomia. Yhtiön palveluksessa on 6 pääomasijoitustoiminnan ammattilaista Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa. http://www.canelco.fi/

Pikespo Invest Oy on vuonna 1985 perustettu pääomasijoitusyhtiö, johon on keskitetty pk-yrityksien sukupolvenvaihdoksiin ja muihin yritysjärjestelyihin. Pikespon suurimmat omistajat ovat Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Veraventure Oy, Pirkanmaan alueen Osuuspankkeja, Nordea Pankki Suomi Oyj, Virtaa Hämeeseen Oy sekä Tampereen kaupunki. Pikespon hallituksessa ovat puheenjohtajana Seppo Tyynelä sekä jäsenenä Erkki Välttilä, Kari Lepistö, Jari Linjala, Ari Lamberg, Sampsa Sysi-Aho sekä Perttu Pesä.     

          Takaisin© 2009 Canelco Capital Oy