Päättäväisyyttä

 
 

Päättäväisyyttä

CANELCO

Canelco on suomalaisia teollisia pk-yrityksiä omistava vastuullinen sijoitusyhtiö, teollinen konserni. Canelcon hallinnosta vastaa Canelco Management Oy. Se on avainhenkilöidensä kokonaan omistama yritys, joka toimii yrittäjämäisesti omistuksessaan olevien pk-yritysten kehittämisessä ja arvonkasvatuksessa. Canelcon avainhenkilöt ovat myös merkittäviä sijoittajia Canelco Capitalissa.

Canelco on Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja. Canelco on rekisteröity vuonna 2014 Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen rekisteriin vaihtoehtorahastojen hoitajista.

HISTORIA

Canelcon juuret ulottuvat vuoteen 1988, jolloin perustettiin alueellinen kehitysrahasto Savon Teknia Oy.

1988 Savon Teknia perustetaan.
1997 Teknia Invest perustetaan.
2001 Teknia Invest yksityistetään ja sen avainhenkilöistä tulee yhtiön omistajia
2005 Sentio Invest ja Teknia Invest yhdistyvät. Perustetaan Sentica Partners, jonka strategiana on keskittyä kasvurahoitukseen ja omistusjärjestelyihin.

2009 Canelco Management Oy (aiemmin Canelco Capital Oy) perustetaan. Sen avainhenkilöt ostavat Senticalta pk-yrityksiin, sukupolvenvaihdoksiin ja muihin omistusjärjestelyihin liittyvät liiketoiminnot. 
2014 Itä-Suomen Rahaston ja Indekonin fuusio. Syntyy sijoitusyhtiötase Saimaa Capital Oy.
2017 Saimaa Capitalin ja Uudenmaan Pääomarahaston omistusjärjestelyt. Veraventure luopuu omistuksestaan ja Canelcon partnerit tulevat Saimaa Capitalin suurimmaksi omistajaksi. Saimaa Capital ostaa enemmistön Uudenmaan Pääomarahastosta.

2020 Saimaa Capital Oy vaihtaa nimensä Canelco Capital Oy:ksi osana Canelco-brändin yhtenäisyyttä ja hallinnointiyhtiöstä tulee Canelco Management Oy.

6sijoitustoiminnan
ammattilaista

40miljoonan euron sijoitusvarat

11sijoituskohdeyritystä

Sijoitusvarat

Canelco Capital Oy (ent. Saimaa Capital)

Maantieteellinen sijainti: Suomi
Sijoitusstregia: Rahasto tekee pääasiassa enemmistö- tai merkittäviä vähemmistösijoituksia suomalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 2-20 M€.
Rahaston koko: 24,1 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 2015

Sijoittajien luokitus

46,19 %
Yritykset
37,94 %
Pankit
13,79 %
Julkinen sektori
2,08 %
Muu

Uudenmaan Pääomarahasto Oy

Maantieteellinen sijainti: Suomi 
Sijoitusstrategia: Rahasto ei sijoita enää uusiin kohdeyrityksiin.
Rahaston koko: 7,4 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 2005

Sijoittajien luokitus

52,51 %
Yritykset
 
26,93 %
Vakuutusyhtiöt
20,56 %
Pankit

Ylä-Savon Pääomarahasto Oy

Maantieteellinen sijainti: Suomi
Sijoitusstrategia: Rahasto tekee pääoma- ja lainasijoituksia yläsavolaisiin pk-yrityksiin.
Rahaston koko: 3,5 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 2002

Sijoittajien luokitus

100 %
Julkinen sektori
Mikko Kuparinen

YRITYSTARINOIDEN RAKENTAMINEN ON MÄÄRÄTIETOISTA TIIMITYÖSKENTELYÄ

Toimin Canelcon toimitusjohtajana. Minulla on kolmen vuosikymmenen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten parissa toimisesta, Näinä vuosina olen osallistunut yli 100 yritysjärjestelyyn. Uskon, että menestyminen edellyttää ihmisten vahvaa sitoutumista ja laaja-alaista osaamista. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös, että ihmisten tulee osata toimia yhdessä. Yritysten menestystarinat ovat ihmisistä kiinni.

Mikko Kuparinen
Toimitusjohtaja, Partneri
OTK
Pekka Hietala

KESTÄVÄ KEHITYS JA MENESTYS VAATII JATKUVAA UUDISTUMISTA

Jatkuva uudistuminen luo edellytykset yritysten menestymiselle ja niiden kestävälle arvonnousulle. Yritysten menestys rakennetaan osaavien ihmisten avulla. Minulla on yli kahden vuosikymmenen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten strategisesta kehittämisestä. Uudistuminen on investointeja ja panostuksia tulevaisuuteen. Uskon, että tässä rohkeus tuottaa enemmän yritykselle ja sen omistajille.

Pekka Hietala
Partneri
MBA
Esko Teerikorpi

OSAAMINEN JA INTOHIMO KASVUN MOOTTORINA

Minulla on 25 vuoden kokemus teollisuuden johtotehtävistä. Olen toiminut toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Osaamiseni liittyy yritysten tervehdyttämiseen, kasvun aikaansaamisen ja yritysten kansainvälistymiseen. Uskon, että monipuolinen osaaminen ja intohimo kehittyä vie yrityksen menestyksen poluille. Yrityksen kehittäminen on jatkuvaa oppimista.

Esko Teerikorpi
Partneri
DI, eMBA
Jouko Pelkonen

KOKEMUS YHDISTETTYNÄ NUORUUDEN INTOON MENESTYSTEKIJÄNÄ

Tiedän mitä yrittäminen on ja yrityksen kehittäminen edellyttää. Toimin yli kolmen vuosikymmenen ajan yrittäjänä ja johtajana. Yrityksen kehittäminen huipentui pörssiyhtiölistaukseen. Yrityksen menestyminen edellyttää sukupolvien välisen osaamisen yhdistämistä. Kokemuksen tuoma monipuolisuus ja nuoruuden energia luovat kasvulle toimivan ympäristön. Rakennan verkostoja, joita voi hyödyntää yrityksen kehittämisessä. Autan sinua hallitustyössä, johtamisessa sekä strategian laatimisessa ja toteuttamisessa.

Jouko Pelkonen
Partneri
FM, insinööri, merkonomi
Eero Liimatainen

TAVOITTEELLISET JA OSAAVAT IHMISET OVAT EDELLYTYKSIÄ HYVILLE TULOKSILLE

Minulla on yli 35 vuoden kokemus toimimisesta pienissä, keskisuurissa ja suurteollisuuden yrityksissä. Selkeät tavoitteet ja yhdessä toimivat ihmiset ovat tämän päivän liike-elämän menestymisen avaimia. Yrityksen kehittäminen edellyttää tiimin jäsenten sopivan monimuotoisuuden lisäksi strategian jatkuvaa kehittämistä. Minulla on kokemusta noin 40 yrityksen hallitusjäsenyydestä tai hallituksen puheenjohtajuudesta.

Eero Liimatainen
Partneri
DI
Sari Pietiläinen

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
EDELLYTTÄÄ SITOUTUNEITA IHMISIÄ

Ihmiset ovat yritysten voimavara, jotka toteuttavat tavoitteet ja suunnitelmat. Toimiva laskenta- ja raportointijärjestelmä tarjoaa johdolle ja henkilöstölle tietoa yrityksen suorituskyvystä. Minulla on lähes kahden vuosikymmenen kokemus johdon raportoinnista sekä sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta. Toimin kohdeyritystemme johdon ja taloushallinnon henkilöstön kumppanina erilaisissa taloushallinnon- tai johtamisjärjestelmien uudistamiseen liittyvissä hankkeissa. Uskon, että tavoitteellinen johtaminen tuottaa tulosta ja hyvinvointia koko yritykselle.

Sari Pietiläinen
Talouspäällikkö
KTM
 
 
<span>Mikko Kuparinen</span><br>Toimitusjohtaja, Partneri<br>OTK

YRITYSTARINOIDEN RAKENTAMINEN ON MÄÄRÄTIETOISTA TIIMITYÖSKENTELYÄ

Toimin Canelcon toimitusjohtajana. Minulla on kolmen vuosikymmenen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten parissa toimisesta, Näinä vuosina olen osallistunut yli 100 yritysjärjestelyyn. Uskon, että menestyminen edellyttää ihmisten vahvaa sitoutumista ja laaja-alaista osaamista. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös, että ihmisten tulee osata toimia yhdessä. Yritysten menestystarinat ovat ihmisistä kiinni.

Mikko Kuparinen
Toimitusjohtaja, Partneri
OTK