KPA Unicon Group Oy

KPA Unicon Group Oy on vuonna 1990 Pieksämäellä perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen energiantuotannon ratkaisuja. Nykyisin KPA Unicon Group Oy on omassa kokoluokassaan Pohjois-Euroopan merkittävämpiä energiantuotannon elinkaaripalveluita tarjoava yhtiö.

Vuonna 2010 yrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos, jonka yhteydessä perustettiin nykymuotoinen KPA Unicon Group Oy ja jolloin myös Canelco tuli yrityksen osaomistajaksi. Samalla aloitettiin yrityksen kansainvälistäminen ja kehittäminen orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana yrityksen liikevaihto on noussut 14 miljoonasta eurosta noin 80 miljoonaan euroon. Canelcolla on ollut merkittävä strateginen rooli yrityksen kehittämisessä. 

”Yrityksen laajentuessa nopeasti muuttuvilla energiamarkkinoilla myös onnistuneen strategiatyön merkitys on korostunut, Canelcon rooli on ollut tässä kehityksessä keskeinen” sanoo Pekka Kovanen, hallituksen puheenjohtaja.  Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Kovanen puolestaan kertoo, että tulevaisuus vaatii yhä aktiivisempaa roolia niin omistajilta kuin hallitukseltakin. Hänen mukaansa Canelcon sparraava toimintatapa tukee oikealla tavalla yrityksen johdon menestymistä, jättäen kuitenkin riittävästi mahdollisuuksia tehdä toimintaan nopeitakin muutoksia tilanteen niin edellyttäessä.

Tulevaisuudessa yhtiön kansainvälistymistä on tarkoitus jatkaa ja kasvattaa sen liikevaihto yli 100 miljoonaan euroon. Vähitellen yritystä on myös kehitetty palveluyritykseksi. Yhtiö pyrkii tarjoamaan yhä laajempia palvelukokonaisuuksia energiatoimialalla ja kasvamaan sopimuspohjaisissa liiketoiminnoissa, joihin kytketään palveluelementtejä. Yhtiön toimitusjohtaja Teemu Koskelan mukaan ”KPA Unicon -tiimimme perustehtävä on toimittaa ratkaisuja, joiden avulla energiaa tuotetaan yhä kestävämmin ja taloudellisemmin. Edelläkävijöinä näytämme tietä puhtaampaan maailmaan, jossa käytämme säästeliäästi luonnonvaroja ja puhdistamme ympäristöämme. Intohimomme on huolehtia asiakkaastamme kokonaisvaltaisesti, globaalisti ja aina paikallisesti palvellen.”

Palaa takaisin Sijoituskohteet-sivulle

KPA Unicon Group Oy, Pieksämäki

Kattilalaitokset, niiden käyttö ja kunnossapito

Liikevaihto 70 miljoonaa euroa (arvio 2019)
Sijoitusvuosi 2010

KOHDEVASTAAVA Pekka Hietala

Edelläkävijöinä näytämme tietä puhtaampaan maailmaan, jossa käytämme säästeliäästi luonnonvaroja ja puhdistamme ympäristöämme. Intohimomme on huolehtia asiakkaastamme kokonaisvaltaisesti, globaalisti ja aina paikallisesti palvellen.

Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon Group Oy