Vakautta

Tietoa omistajille, rahoittajille ja muille sidosryhmille

Tältä sivulta saat tietoa Canelcon sijoitusvaroista, arvonmäärityksen periaatteista ja sijoittajaraportoinnista sekä irtautumisista.

Sijoitusvarat

Canelco Oy

Maantieteellinen sijainti: Suomi
Sijoitusstrategia: Sijoitusyhtiö tekee pääasiassa enemmistö- tai merkittäviä vähemmistösijoituksia suomalaisiin teollisiin pk-yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 2–20 M€.
Emoyhtiön tase 20 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 1988

Sijoittajien luokitus

46,66 %
Yritykset
41,11 %
Pankit
12,23 %
Muu

Ylä-Savon Pääomarahasto Oy

(Canelco hallinnoi tätä rahastoa palveluna.)
Maantieteellinen sijainti: Ylä-Savo
Sijoitusstrategia: Rahasto tekee pääoma- ja lainasijoituksia yläsavolaisiin pk-yrityksiin.
Rahaston koko: 3,6 MEUR
Sijoitustoiminnan aloitus: 2002

Omistukset
Anaika Wood Group Oy
Envitecpolis Oy
Sisuline Oy (ent. IS-Vet Oy)
Lapinlahden Konepajat Oy / Lametal Oy

Sijoittajien luokitus

100 %
Julkinen sektori

Vastuullinen ja luotettava toimija

Canelco on Pääomasijoittajat ry:n varsinainen jäsen sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja. Canelco on rekisteröity vuonna 2014 Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen rekisteriin vaihtoehtorahastojen hoitajista.

Arvonmääritys ja sijoittajaraportointi

Noudatamme alalla yleisesti käytettyä kansainvälistä arvonmääritysohjeistusta ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” (”IPEVG”). Ohjeistuksen mukaisesti pyrimme arvostamaan sijoituskohteet aina niiden todelliseen arvoon. Käypä arvo on paras arvio määrästä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa. Arvonmäärityksessä käytetään kunkin sijoituskohteen tilanteeseen, luonteeseen ja olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa menetelmää tai menetelmiä ottaen huomioon kyseisen rahaston kokonaistilanne.

Raportoimme rahastosijoittajille rahastosopimusten ja InvestEuropen suositusten, vallitsevien lakien, kirjanpitosäännösten ja asetusten mukaisesti. Rahastojen kohdeyritysten arvonmääritys perustuu IPEVG:n suosituksiin. Sijoittajille raportoidaan tyypillisesti puolivuosittain, mutta raportointitiheys saattaa vaihdella rahastosopimusten mukaisesti.

Irtautumiset – lämpimiä muistoja ja tuhansia työtunteja

Canelcon perustamisvuodesta 2009 olemme työskennelleet lähemmäs 40 yrityksen ja niitä johtavien ihmisten kanssa. Matkalle on mahtunut kovaa työtä, haasteita, oppimista ja onnistumisia. Tutustu yrityksiin, joiden kohdalla kehitystyömme on tullut pisteeseen, jossa yrityksen myynti tai irtautuminen on tullut ajankohtaiseksi.

YritysToimialaIrtautumishetki
SSG Sahala Oyteollinen kunnossapito ja -palvelut12/2023
Marvaco OyRatkaisutoimittaja pakkauspainoille ja -brändeille12/2022
Oplatek Group OyFotoniikan ja optomekaanisten tuotteiden valmistaja9/2022
Fine-Pine OyMänty- ja kuusiliimalevyjen valmistus6/2022
KPA Unicon Group OyPuhtaan ja uusiutuvan energian teknologiaratkaisujen toimija4/2021
Cross Wrap OyPakkaus- ja pakkausten purkulaitteet kiertotaloustarpeisiin2/2021
Alupro OyArkkitehtooniset julkisivupinnat1/2021
Via Naturale OyLuontaistuotteet12/2020
Midpointed OyIT-palvelut11/2020
Pixmill Group OyDigitaalisten tulostusten palvelut3/2020
Geomachine OyKallio- ja maaperätutkimuskoneiden suunnittelu, valmistus, myynti ja vuokraus4/2019
Toolfac OyHydrauliset ja pneumaattiset komponentit ja venttiilikokoonpanot työkone- ja moottorivalmistajille1/2019
Savcor Holding OyMetsäteollisuuden tietojärjestelmät ja prosessiteollisuuden diagnostiikka3/2017
Movia Group OySuomen suurin autokouluketju12/2016
Planmill OyIntegroidut selainpohjaiset toiminnanohjausratkaisut12/2016
Remega OyTerveysteknologia, EMG-mittauslaitteistot, Inkontinenssin hoitoon tarkoitetut laitteistot11/2016
Timaco OyKoneistamalla tehtyjen tuotteiden valmistaminen1/2016
Jäämestarit OyUrheilu- ja liikunta-alueiden (kylmä- ja lämpöputkistojen rakentaminen) urakointi9/2015
Doranova OyYmpäristön puhdistus ja kunnostaminen9/2015
Arffman Consulting OyKoulutuspalveluja erityisesti työvoimapoliittisiin koulutuksiin6/2015
Tepcomp OyInnovatiivisten LED-tuotteiden kehittäjä ja valmistaja sekä elektroniikan sopimusvalmistaja4/2015
Pirkanmaan Lehtipaino OySanomalehtien ja mainospainotuotteiden painaminen8/2013
Polytronic OyRotaatio- ja tasostanssit pakkausteollisuudelle6/2013
Finnpos Systems OyKassajärjestelmiä pääasiassa liikenneasemille ja ravintoloille4/2013
Acute OyTerveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät3/2013
Medfiles OyKliinisiä tutkimuspalveluja ja farmaseuttisia tuotekehityspalveluja lääketeollisuudelle3/2013
Oy Tammer-Suoja AbIstuinsuojat ja muut tekstiilisisustuselementit ilmailu- ja autoteollisuudelle12/2012
HR House Group OyHenkilöstövuokraus ja HR-ohjelmistotuotteet6/2012
Joptek OyKomposiittirakenteita kuljetusteollisuuteen11/2011
Call Waves Solutions Finland OyPuhelinpalvelukeskusten toiminta5/2011
Medikro OySpirometria -laitteistojen suunnittelu, valmistus js markkinointi4/2011
TH-Tools OyVaativien, mittatarkkojen työvälineiden valmistaja teollisuudelle11/2010
Intensium OyTerveydenhuollon tietojärjestelmät (vertaisarviointipalvelut ja prosessinohjaustuotteet)6/2010
Tamlans OyAjoneuvojen varustelu ammattikäyttöön6/2010
Blancco OyTietokoneiden sisällön tyhjennysohjelmistot5/2010
Lunawood OyLämpöpuun teollinen valmistus5/2010
Kronodoc OyDokumenttienhallintaohjelmistot4/2010
Aliko OyMetallin leikkaus - ja särmäysjärjestelmiä metalliteollisuudelle ja terästukkureille3/2010
Visy OyKonenäkösovelluksia ja kulunvalvontaratkaisuja teollisuudelle ja viranomaiskäyttöön12/2009
Cerebricon OyKeskushermostosairauksien lääkeaineiden testaus- ja tuotekehityspalvelut lääketeollisuudelle8/2009