Yhdessä lisää arvoa

Arvostamme ihmisiä ja osaamista

Yrityksiämme ja sidosryhmiämme palvelevat kuusi alan ammattilaista, joilla on monipuolinen ja pitkä kokemus teollisten yritysten kehittämisestä ja johtamisesta, pääomasijoitustoiminnasta, yrittämisestä, hallitustyöstä ja liikkeenjohdon neuvonannosta. Toimimme vastuullisesti ja ammattimaisesti tavoitellen yritystemme kestävää kehitystä, kasvua ja kannattavuutta.

Canelcon hallinnosta vastaa Canelco Management Oy. Se on avainhenkilöidensä kokonaan omistama yritys, joka toimii yrittäjämäisesti Canelcon omistuksessa olevien pk-yritysten kehittämisessä ja arvonkasvatuksessa. Canelcon avainhenkilöt ovat samalla myös merkittäviä omistajia ja sijoittajia Canelcossa.

Asiantuntijat

Yritystarinoiden rakentaminen on määrätietoista tiimityöskentelyä

Toimin Canelcon toimitusjohtajana. Minulla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten parissa toimisesta. Näinä vuosina olen osallistunut yli 150 yritysjärjestelyyn. Uskon, että menestyminen edellyttää ihmisten vahvaa sitoutumista ja laaja-alaista osaamista. Yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, kun laaditaan hyvät suunnitelmat ja ollaan valmiita ne myös yhdessä toteuttamaan. Yritysten menestystarinat ovat ihmisistä kiinni.
Mikko Kuparinen, Canelco.

Kestävä kasvu ja kannattavuus rakentuu monesta tekijästä

Tulevaisuuden jatkuva tarkkailu ja sen jatkuva prosessointi omaan liiketoimintaan on menestyvän yrityksen peruskivijalka. Olen ollut vuosikymmeniä rakentamassa pk-yrityksissä rohkeita valintoja ja tavoitteita. Johtamisessa on tunnettava itsensä yhä paremmin ja oltava kaikelle tiedolle valpas. Nykyaikaisilla liiketoimintamalleilla sekä raikkaalla yritysilmeellä luodaan myös edellytyksiä kannattavalle kasvulle. Jaan mielelläni kokemuksiani ja näkemyksiäni yrityksille menestyksen tiellä. Menestys aina ansaitaan ja se ansaitaan yhdessä.
Pekka Hietala, Canelco.

Hyvä johtaminen on menestyksen perusta. Tavoitteet saavutetaan ihmisten avulla ja heidän kanssaan.

Minulla on yli kahdenkymmen vuoden kokemus pk-yritysten sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta sekä johdon raportoinnista. Toimin kohdeyritystemme johdon ja taloushallinnon henkilöstön kumppanina erilaisissa johtamis- ja laskentajärjestelmien kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Kun johtaminen on systemaattista ja tavoitteellista toimintaa ja järjestelmät ovat kunnossa, jokainen tietää omat tavoitteensa, mittarit ovat yhteneviä yhtiön tavoitteiden kanssa ja saadaan relevanttia tietoa yhtiön suorituskyvystä.
Sari Pietiläinen, Canelco.

Laskentapäällikön työssä katse suuntautuu tulevaisuuteen. Tiedon kautta tehokkaaseen toimintaan.

Tehokas toiminta luo tulosta. Täytyy olla utelias, kyseenalaistaa nykyiset toimintatavat ja auttaa yritysjohtoa näkemään vaihtoehtoja. Pitää ymmärtää liiketoimintaa, jotta oivaltaa millä tavoin yritys voi hakea uutta kasvua, parempaa kilpailukykyä tai kannattavuutta. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus konsernilaskennasta ja laskentapäällikön tehtävistä. Tahdon omalla panoksellani helpottaa johdon päätöksentekoa sekä auttaa kohdeyrityksiämme toimimaan tehokkaasti, katsomaan eteenpäin ja kehittämään toimintaa parhaan taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@canelco.fi

Ensisijaiset mediakontaktit:

Mikko Kuparinen
Puhelin +358 400 606 055 tai mikko.kuparinen@canelco.fi

Toimipisteet

KUOPIO
Puutarhakatu 9 B 2/2, 3 krs. 70300 Kuopio

HELSINKI
Tunturikatu 15 B 26, 00100 Helsinki