Kasvua

Kestävän kasvun tekijä

Suhtaudumme innokkaasti ja vastuullisesti yrittämiseen ja yritysten kehittämiseen. Meitä kiinnostavat yritykset, jotka ovat kasvuhakuisia ja joilla on osaava ja ammattitaitoinen johto. Yrityksen avainhenkilöiden tulee olla sitoutuneita yrityksen kannattavaan kasvuun ja sen mahdollistamaan arvonnousuun.

Osallistumme yrityksen kasvattamiseen aktiivisen omistamisen, jatkuvan tulevaisuuden prosessoinnin ja hallitustyöskentelyn kautta. Pääoman lisäksi tuomme yritykseen laaja-alaista osaamista ja monipuolista kokemusta, jotka tukevat niin strategista johtamista, hallitustyöskentelyä kuin operatiivisen johdon työtäkin. Olemme keskeisessä roolissa myös yritysten rahoitusneuvotteluissa ja yrityskauppojen toteutuksessa.

Keskittyminen teollisten pk-yritysten kehittämiseen tuo Canelcon toimintaan tehokkuutta ja erikoisosaamisen synergiaa.

Canelco

  • Pitkäjänteinen omistaja
  • Liiketoiminnan määrätietoinen kehittäjä
  • Osaamisen ja kokemuksen jakaja
  • Kannattavan kasvun rakentaja

Canelco Prosessi

Strategiatyöskentely
Operatiivinen toiminta
Vastuullinen omistaja ja -strategia
Toimialan kokonaisnäkemys
Valinnat ja tavoitteet
Johtamisjärjestelmät
Liiketoimintaprosessit
Yrityskuva ja kulttuuri
Tulevaisuuden ja kasvun suuntaviivat & askelmerkit
Faktapohjainen päätöksenteko ja näkyvät mittarit
Tietotaidon, teknologian ja infran tehokkuus
Ihmiset, arvot ja brändi tehokkaana voimavarana
Arvon kasvu ja kehitys
Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen
Yritysimagon kirkastaminen

Menestyvää
kasvamista

Tuloksellista omistamista

Arvostettavaa osaamista

Hallitus & Johtoryhmä
Johtoryhmä
Hallitus & Omistajat

Vakaata ja vastuullista toimintaa kestävällä pohjalla

Olemme sitoutuneet toimimaan sijoittajana ja omistajana vastuullisesti. Huomioimme ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasiat keskeisenä osana liiketoimintamalliamme. Canelcossa ja sen keskeisissä yhtiöissä on tehty Vastuullisuusohjelma ja siihen liittyvä Viestintäsuunnitelma. Emoyhtiö Canelcossa on laadittu Vastuullisen omistamisen periaatteet johdettuna sen keskeisten yhtiöiden Vastuullisuusohjelmista.

Tavoitteenamme on pienentää riskejä ja edesauttaa omistamiamme yrityksiä tarttumaan mahdollisuuksiin, joiden myötä niiden kasvu, arvonluonti, kilpailukyky ja kannattavuus ovat kestävällä pohjalla. Pyrimme olemaan pitkäaikainen vastuullinen omistaja ja kumppani kaikille sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme.