Päättäväisyyttä

Pitkäjänteinen teollisten yritysten omistaja

Canelco on suomalainen teollinen monialakonserni, jonka emoyhtiö on Canelco Oy. Se on keskeisessä roolissa omistamiensa tytär- tai osakkuusyhtiöiden strategisessa kehittämisessä. Ihmiset luovat arvon – uskomme ihmisiin, kehitämme osaamista ja arvostamme tuloksia. Canelcon omistamissa yhtiöissä yhtiöiden avainhenkilöt ja koko henkilöstö ovat aina isossa roolissa kohti menestymistä. Luomme yhdessä lisää arvoa.

Omistamiaan yhtiöitä Canelco kehittää pitkäjänteisesti tavoitteena, että ne kasvavat, pysyvät kannattavina ja kilpailukykyisinä. Toimintatapanamme yhdessä johdon kanssa on etsiä uusia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Siksi omistamme vaikuttavasti ja omistaminen on meille aktiivista, jokapäiväistä toimintaa.

Canelco-konserni on hyvä koti kehityskelpoiselle yritykselle niin nykyisten omistajien kuin toimivan johdon ja työntekijöidenkin näkökulmasta.

Yrityksen myyntiä harkitsevalle

Canelco hakee ensisijassa kasvua nykyisissä liiketoiminta-alueissa ja ne toimii yhdessä toimivan johdon kanssa yrityksen hyvänä jatkajana sille arvokkaalle työlle, jota kyseisessä yrityksessä on jo aikaansaatu. Yrityksiä kasvatetaan ja kehitetään edelleen niiden vahvuuksien kautta tavoitteena saavuttaa entistä vahvempi asema jatkuvasti muuttuvassa markkinassa.

Rahoittajille

Canelco tarjoaa rahoittajille avoimen, luotettavan ja ennustettavan yhteistyön.  Hyvä rahoittajayhteistyö luo edellytyksiä yritysten vakaalle kasvattamiselle.

Työntekijöille

Canelcon omistamissa yrityksissä ihmiset, osaaminen ja hyvinvointi ovat arvoasioita. Hyvä työnantaja luo työntekijöille vakaan ja turvallisen pohjan työntekemiselle ja tulevaisuuden suunnitelmille.

Canelco Konserni

Liiketoimintasegmentin mukainen konsernirakenne
Canelco Oy
Konsernihallinto (Canelco Management Oy)
Asiantuntijat ja yhteistyötahot
Teolliset tuotteet
Bevenic Group
Teolliset palvelut
Stairon Group
SSG Sahala
Mekaaninen puunjalostus
Anaika Wood Group
Raskas kalusto
Raskaspari

Canelco

  • Konsernin muodostaa emoyhtiö Canelco Oy ja sen 2 tytär- ja 3 osakkuusyhtiötä
  • Kasvuhakuinen emoyhtiö ja teollinen monialakonserni
  • Emoyhtiön tase yli 20 miljoonan euroa
  • Omistaa ja operoi omasta taseestaan
  • Toimii valtakunnallisesti, toimipisteet Helsingissä ja Kuopiossa

Historia

Canelcon juuret ulottuvat vuoteen 1988, jolloin perustettiin kehitysrahasto Savon Teknia Oy.

1988Kehitysyhtiö Savon Teknia perustetaan.
1997Hallinnointiyhtiö Teknia Invest perustetaan.
2001Avainhenkilöistä tulee Teknia Investin omistajia
2005Sentio Invest ja Teknia Invest yhdistyvät, josta syntyy Sentica Partners. Sen strategiana on keskittyä kasvurahoitukseen ja omistusjärjestelyihin.
2009Avainhenkilöt ostavat Sentica Partnersilta pk-yrityksiin, sukupolvenvaihdoksiin ja muihin omistusjärjestelyihin liittyvät liiketoiminnot, josta syntyy Canelco Management
2014Sijoitusyhtiö Saimaa Capital syntyy Itä-Suomen Rahaston ja Indekonin fuusiosta
2017Canelcon avainhenkilöt tulevat myös Saimaa Capitalin omistajiksi. Valtion yhtiö Veraventure luopuu omistuksestaan. Saimaa Capital ostaa enemmistön Uudenmaan Pääomarahastosta.
2020Saimaa Capital Oy vaihtaa nimensä Canelco Capital Oy:ksi osana Canelco-brändin yhtenäisyyttä ja hallinnointiyhtiöstä tulee virallisesti Canelco Management Oy.
2021Canelco Capital Oy ja Uudenmaan Pääomarahasto Oy fuusioituvat, josta syntyy uusi emoyhtiö, Canelco Capital Oy.
2022Uusi, teollinen konserni Canelco päivittää strategiansa ja aloittaa toimintansa.
2023Canelco Capital Oy vaihtaa nimensä Canelco Oy:ksi.