Canelco irtaantui Jäämestarit Oy:stä

Irtaantuminen toteutettiin omistajien sisäisenä järjestelynä siten, että Jäämestareiden yrittäjä ja pääomistajana Osmo Rajala omistaa yhtiön nyt 100 %:sti. Rahaston omistusaikana Jäämestareiden liikevaihto lähes kolminkertaistui ja yhtiö onkin tällä hetkellä toimialansa merkittävimpiä yrityksiä.  

Osmo Rajala ja Canelcon hallinnoima rahasto tulivat Jäämestareiden omistajiksi 2007. Jäämestarit toimii urheilu- ja lähiliikuntapaikkojen rakentajana markkina-alueen ollessa pääasiassa Suomi. Yhtiötä on vuosien aikana kehitetty määrätietoisesti ja tällä hetkellä sen liikevaihto on noin 14 M€. Iso harppaus Jäämestarin kehityksessä tapahtui vuonna 2012, kun se osti Lemminkäisen urheilupaikkarakentamisen liiketoiminnat.  

”Nyt toteutettu järjestely sopi hyvin Jäämestareiden tämän hetkiseen kehitysvaiheeseen. Rahaston ollessa omistajana Jäämestarit on kasvanut merkittäväksi.  Yhtiö on hyvin johdettu, sillä on osaava henkilökunta ja sitoutuneet asiakkaat. Tässä vaiheessa katsoimme yhdessä, että Rahasto on tehnyt oman osuutensa ja nyt tehdyn järjestelyn jälkeen ja Osmo Rajalan omistuksessa Jäämestareilla on erittäin hyvät edellytykset kehittyä edelleen.”, Canelco Capital Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuparinen linjaa.

”Canelcolla oli merkittävä tekijä, kun aikoinaan olin ostamassa Jäämestareita. Isoja ratkaisuja tehtäessä on eduksi, että yrittäjällä on kumppaneita. Myös liiketoimintojen kasvattamisessa ja varsinkin Lemminkäisen kaupassa tämä tuli esille. Nyt Jäämestareissa ollaan kuitenkin sellaisessa kehitysvaiheessa, että tämä ratkaisu katsottiin parhaiten palvelevan yhtiötä.”, toteaa Jäämestarit Oy:n n toimitusjohtaja ja omistaja Osmo Rajala. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikko Kuparinen, Canelco Capital Oy
Puhelin: 0400-606 055, sähköposti: mikko.kuparinen@www.canelco.fi

Toimitusjohtaja Osmo Rajala, Jäämestarit Oy
Puhelin: 040-828 2375, sähköposti: osmo.rajala@jaamestarit.fi

Canelco Capital Oy

Canelco on kotimainen pääomasijoitusyhtiöitä, joka toimii ammattisijoittajien varainhoitajana ja yritysten strategisena kehittäjäkumppanina. 

Sijoitustoiminnassaan Canelco keskittyy pk-yritysten johdon kanssa yritysostoihin, yrittäjäpolvenvaihdoksiin, teollisiin spin-offeihin ja muihin yritysjärjestelyihin www.canelco.fi

Jäämestarit Oy

Jäämestarit Padasjoella toimiva yhtiö, joka on erikoistunut vaativien jäädytys- ja lämmitysjärjestelmien sekä urheilu-ja erikoispinnoitteiden urakointiin.

Jäämestarit tarjoaa maan laajinta kokonaisurakointipalvelua urheilu- ja 
liikunta-alueille. www.jaamestarit.fi

Uutisarkisto