KPA Unicon -konsernin omistaja vaihtuu – kauppa saatettu loppuun

Liiketoimintakonserni Partnera Oyj on  28.4.2021 sopinut ostavansa enemmistön KPA Unicon -konsernista.

KPA Unicon -konsernin enemmistöomistus siirtyy yrityskaupan myötä oululaiselle Partneralle (70 %). Konsernin vähemmistöomistajana jatkaa Kovasen perheyritys Prounicon Oy (30 %). Konsernissa aikaisemmin 37 %:n osuudella omistajana toiminut sijoitusyhtiö Canelco Capital Oy ja sen hallinnoimat rahastot luopuvat omistuksestaan kaupan yhteydessä. Kauppa on saatettu loppuun 18.5.2021 suunnitellusti.

Partnera toimii KPA Uniconin pitkäjänteisenä enemmistöomistajana ja edesauttaa vakavaraisena omistajana yhtiön kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista sekä uusien puhtaan energiantuotannon ratkaisujen kehittämistä. Yrityskaupasta huolimatta KPA Unicon säilyy itsenäisenä yhtiönä Partnera-konsernissa, eikä konsernilla ole päällekkäistä liiketoimintaa tai organisaatiota KPA Uniconin kanssa. Uuden omistajan myötä KPA Unicon voi entistä vahvemmin keskittyä tuottamaan asiakkailleen lisäarvoa kehittämällä puhtaaseen energiantuotantoon pohjautuvia ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentäviä ratkaisuja.

”Partneran strategisena tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. KPA Unicon täydentää hienosti liiketoimintakonserniamme, sillä sen tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan”, toteaa Jari Pirkola, Partnera Oyj:n toimitusjohtaja.

”Olen iloinen, että uusi pääomistajamme Partnera on vakavarainen listayhtiö, joka tukee meitä kansainvälisen kasvustrategiamme toteuttamisessa. Kasvuamme tukevat globaalin energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä tarve edistää kiertotaloutta. Uuden omistajan myötä voimme entistä vahvemmin keskittyä tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa kehittämällä puhtaaseen energiantuotantoon pohjautuvia ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentäviä ratkaisuja”, sanoo Jukka-Pekka Kovanen, KPA Unicon Group Oy:n toimitusjohtaja.

”Tämä on uusi ja merkittävä askel KPA Uniconille edetä edelleen vahvasti kehittyvänä kotimaisena ja kansaivälisenä puhtaan energia-alan toimijana,  Perheyhtiöllemme Prounicon Oy:lle tämä tarkoittaa, ettemme ole enää KPA Unicon Group Oy:n pääomistaja. Olemme  kuitenkin KPA Unicon Group Oy:ssä vahva omistaja 30 %:n osuudella myös tulevaisuudessa. Prounicon Oy jatkaa edelleen perustajan, teollisuusneuvos Pekka Kovasen perheen 100 %:ssa omistuksessa”, kertoo Pekka Kovanen, teollisuusneuvos, Prounicon Oy.

”On ollut iso kunnia- ja arvoasia olla osana KPA Unicon -konsernia ja olla mukana rakentamassa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä vuonna 2010 laadittua kasvutarinaa. Uskon vahvasti kasvuun uudistuneen omistusrakenteen avulla. Yhtiöllä on ja on ollut koko ajan vahva visio energiatoimialan murroksista, muutostarpeista ja kyky uudistua siellä”,  kertoo Pekka Hietala, partneri, Canelco Capital Oy.   

 

Partnera Oyj

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Yhtiö rakentaa liiketoimintakonsernia pääasiallisesti omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. https://www.partnera.fi/

KPA Unicon

 KPA Unicon on suomalainen yhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta ja tuottaa lisäarvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllisti vuoden 2020 lopussa 202 energia-alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa. www.kpaunicon.com/fi

 Prounicon Oy

 Prounicon Oy on vuonna 1990 perustettu suomalainen perheyhtiö, jonka pääasiallinen toimiala on ollut kansainvälinen liiketoiminta ja energia-alan toimintojen kehittäminen sekä johtaminen.

 Canelco Capital Oy

Canelco on vastuullinen sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä. Canelcolle omistaminen on aktiivista ja pitkäjänteistä kumppanuutta. Vakaan kasvun ja arvonnousun saavuttamiseksi Canelco tekee tiiviistä yhteistyötä yrityksen toimivan johdon ja yhtiön keskeisten sidosryhmien kanssa. Canelcon toiminnassa panostetaan yrityksien kasvuun ja kehittymiseen, joka luo arvoa omistajille ja heijastuu positiivisena myös ympäröivään yhteiskuntaan. www.canelco.fi

Lisätietoja antaa: 

Mikko Kuparinen, toimitusjohtaja, Canelco Management Oy, puh. 0400 606 055, mikko.kuparinen@canelco.fi 

Uutisarkisto