Canelco kirkastaa yrityskuvansa ja strategiansa

Sijoitusyhtiöitä hallinnoiva Canelco Capital Oy on uudistanut yrityskuvansa vahvemmin yhden Canelco -brändin alle, kun Saimaa Capital Oy:n nimi on muutettu Canelco Capital Oy:ksi. Canelco Capitalin suurimman yksittäisen omistajan Canelco Invest Oy toiminta ja nimi säilyi ennallaan. Brändin yhtenäistämisen taustalla on Canelcon strategian kirkastaminen.

Keskittyminen teollisiin tuote- ja palveluyrityksiin on valintamme

Nimenmuutosten taustalla on Canelcon strategian kirkastaminen ja uudistaminen. Canelco on jatkossa selkeämmin suomalaisia teollisia pk-yrityksiä omistava konserni. Toiminnassaan Canelco keskittyy omistamaan suomalaisia pk-yhtiöitä, joilla on vahva ja kestävän kehityksen omaava liiketoimintakonsepti teollisuuden tuotteissa ja -palveluissa. Canelcon fokus on 10-30 miljoonan euron liikevaihtoa tekevissä yhtiöissä ja sen resurssit ovat noin 40 miljoonaa euroa. Lähivuosina niitä on tarkoitus kasvattaa merkittävästi vahvistamaan entisestään Canelcon konserniyhtiöiden kasvua.

Canelcon omistamissa yhtiössä yhtiöiden avainhenkilöt ovat aina isossa roolissa. Yhtiöiden strategisessa kehittämisessä Canelco on keskeisessä asemassa, pääasiassa enemmistöomistaja. Tietyissä tapauksissa myös merkittävä vähemmistö on mahdollinen. Omistamiaan suomalaisia pk-yhtiöitä Canelco kasvattaa pitkäjänteisesti tavoitteena vahva kasvu sekä hyvä kannattavuus. Kasvua tuetaan investoinneilla ja jatkuvilla panostuksilla tulevaisuuteen. Toiminnallaan Canelco luo arvoa omistajille, vaalii kestävää kehitystä ja on vastuullinen omistaja ja työnantaja.

Canelco Capital Oy

Mikko Kuparinen

Toimitusjohtaja

Uutisarkisto