Canelco uudisti strategiansa

Canelco Capital Oy:n hallitus on hyväksynyt Canelcon uudet strategialinjauksensa vuosille 2022–2024.  

 

Uusi strategia pohjautuu perusteelliseen analyysiin

 

Canelcon strategian pohjalle laadittiin laaja analyysi, jonka perusteella Canelco asemoi itsensä osakeyhtiömuotoiseksi, teollisia yrityksiä omistavaksi sijoitusyhtiöksi. Canelcon yhtiömuodon ja toimintatavan seurauksena Canelco on profiloitunut pk-teollisuuteen sijoittavaksi, teolliseksi konserniksi. Canelco on teollisena konsernina kuitenkin erilainen, koska se on toiminnassaan yrittäjämäinen ja samalla rakenteeltaan institutionaalinen. Myös Canelcon pitkä historia luo sen toiminnalle ja kehittämiselle vahvan perustan, jonka pohjalle tulevaisuutta rakennetaan

 

Canelcon uuden strategian mukaisessa liiketoimintamallissa

 

  • Toteutetaan suomalaisen pk-teollisuuden kehittymistä, uudistumista ja monipuolistumista.
  • Edistetään omalta osaltaan suomalaisia yrittäjäpolvenvaihdoksia
  • Vaalitaan yrittäjyyttä ja avainhenkilöiden vahvaa panosta
  • Panostetaan sitoutuneeseen ja kehityshaluiseen henkilökuntaan ja hyvään tiimiin

 

Canelco on liiketoiminnan luonteeltaan kasvuyhtiö. Uuden strategian ja Canelcon liiketoimintamallin mukaan kasvua haetaan siten, että kullekin yhtiölle määritetään sopivin tapa ja aikataulu kasvaa. Liiketoimintaprosessina on teollinen toimintamalli. Sen mukaan yhtiötä omistetaan pitkäjänteisesti ja kasvatetaan kannattavasti. Canelco itse samoin kuin  sen konserni- ja osakkuusyhtiöt ovat hyvin hoidettuja ja johdettuja, ennustettavia ja kassavirtaa generoivia kasvuyhtiötä. Toimintamalliin kuuluu, että Canelcon liiketoiminnan kautta kertyvälle pääomalle etsitään uusia, kannattavia sijoituskohteita, joka kasvattaa Canelcon taseen ja kassavirran arvoa kumulatiivisesti omistajastrategiansa mukaisesti osingonjakopolitiikkoineen

Keskeisimmät strategiset tavoitteet kasvulle, tuloksenteolle, voitonjaolle ja arvonkasvattamiselle ovat:

  • Konsernitasolla liikevaihdon kasvutavoite vähintään 15 % vuodessa
  • Tytär- ja osakkuusyhtiöiden tulostavoite liikevoittotasolla vähintään 5 %
  • Konsernin emoyhtiön vuotuinen voitonjako omalle pääomalle vähintään 10 %
  • Konsernin vuotuinen arvonkasvu vähintään 20 % vuodessa

Canelco Capital Oy

Mikko Kuparinen
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Mikko Kuparinen, toimitusjohtaja, Canelco Capital Oy, 0400 606055 mikko.kuparinen@canelco.fi

 

Canelco Capital Oy

Canelco on vastuullinen sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä. Canelcolle omistaminen on aktiivista ja pitkäjänteistä kumppanuutta. Canelco-yhtiöiden liikevaihto on yhteensä n. 200 M€ ja niissä työskentelee n.750 henkilöä. Vakaan kasvun ja arvonnousun saavuttamiseksi Canelco tekee tiiviistä yhteistyötä yrityksen toimivan johdon ja yhtiön keskeisten sidosryhmien kanssa. Canelcon toiminnassa panostetaan yrityksien kasvuun ja kehittymiseen, joka luo arvoa omistajille ja heijastuu positiivisena myös ympäröivään yhteiskuntaan. www.canelco.fi

Uutisarkisto