KPA Unicon on ostanut Haapaveden voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnot Kanteleen Voimalta

Liiketoimintakaupan myötä KPA Uniconin palvelukseen siirtyy 18 henkilöä käyttö- ja kunnossapitotoiminnoista Haapaveden voimalaitoksella. Samassa yhteydessä osapuolet ovat sopineet Ylivieskan voimalaitoksen ja kaukolämpölaitosten etäkäytöstä ja ympärivuorokautisesta valvonnasta.

”KPA Unicon perustaa Haapavedelle  huoltoyksikön, josta tarjotaan asiakkaille laitosten kunnossapidon lisäksi ympärivuorokautista etäkäyttöpalvelua kotimaassa ja ulkomailla. KPA Unicon jatkaa strategian mukaisesti toiminnan kehittämistä kattilalaitosten käyttöön ja kunnossapitoon liittyvissä toiminnoissa ja osana asiakkaiden energiantuotantoa”, toteaa Jukka-Pekka Kovanen, KPA Uniconin toimitusjohtaja.

”Tehdyllä liiketoimintakaupalla varmistetaan Haapaveden voimalaitoksen toiminta osana tehoreserviä ja toisaalta mahdollistetaan osaavan henkilöstön laaja-alainen käyttö osana laajempaa kokonaisuutta”, toteaa Antti Vilkuna, Kanteleen Voiman toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Antti Vilkuna, toimitusjohtaja, Kanteleen Voima, p. 044 022 0919

Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon, p. 040 511 6234

KPA Unicon

KPA Unicon tarjoaa vastuullisia energiaratkaisuja ja elinkaaripalveluita vuosikymmenten kokemuksella. Yritys on toimittanut yli 1000 öljy- ja kaasulaitosta ja yli 100 biomassaa hyödyntävää laitosta sekä erilaisia huolto- ja  kunnossapitotöitä sadoille asiakkaille Suomessa ja ulkomailla. Liiketoimintakaupan jälkeen konserni työllistää yhteensä noin 170 henkilöä, joista noin vajaa 50 elinkaaripalveluliiketoiminnoissa.

www.kpaunicon.com

Kanteleen Voima

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka muodostavat 26 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä. Yritys omistaa Haapaveden voimalaitoksen. Sähköteholtaan 154 MW:n turvelaitos on tällä hetkellä tehoreservissä, jonka avulla turvataan sähkön toimintavarmuus Suomessa sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta.

www. kanteleenvoima.fi

Uutisarkisto