Satron Instruments Oy:n omistus järjesteltiin uudelleen

Omistusjärjestelyjen myötä uuden yhtiön Satron Automation Oy:n rahoitusasemaa on vahvistettu Pikespo Invest Oy:n tullessa vähemmistöomistajaksi yhtiöön. Timo Blomin ja hänen perheensä omistama TJB-Yhtiöt Oy jatkaa yrityksen enemmistöomistajana. Järjestely toteutettiin perustetun Satron Automation Oy:n kautta, joka osti koko Satron Instruments Oy:n osakekannan.

Omistusjärjestelyllä ei ole vaikutusta Satron Instruments Oy:n operatiiviseen toimintaan. Yhtiön asiakkailleen tarjoamat nykyiset tuotteet, palvelut ja asiakastuki säilyvät ennallaan. Myös uusien tuotteiden kehitystyötä ja yrityksen toimintaan kiinteästi liittyviä kehityshankkeita tullaan jatkamaan entiseen tapaan.

Satron Instruments Oy:n liiketoiminta on ollut viime vuosina vakaassa kasvussa ja tilauskanta on vahva kaikilla yrityksen liiketoiminta-alueilla. Kasvun suurimpana esteenä on ollut yrityksen heikko käyttöpääomatilanne, joka tehdyllä järjestelyllä saatiin merkittävästi vahvemmaksi.

– Viime vuosien aikana olemme kasvaneet kannattavasti ja meillä on erinomaiset edellytykset jatkaa samalla tiellä. Omistuspohjan laajentamisen myötä meillä on entistä paremmat edellytykset harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa, kehittää toimintojamme ja kasvattaa markkinaosuuttamme, kertoo Satron Instruments Oy:n toimitusjohtaja Timo Blom. Lisäksi tehty omistuspohjan laajentaminen mahdollistaa aktiivisen roolin ottamisen toimialan tulevissa järjestelyissä.

Yrityksen asiakkaat ja henkilöstö ovat ottaneet omistusjärjestelyjä koskevan uutisen vastaan erittäin positiivisesti, toteaa Timo Blom.

– Toimintamme on aina perustunut pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja pitkäjänteisesti yhdessä tehtyyn kehitystyöhön. Nyt toteutettu järjestely vahvistaa Satron Instruments Oy:n edellytyksiä kehittää asiakkaittemme kannattavuutta parantavia uusia mittalaitteita, sanoo Satron Instruments Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esko Teerikorpi.

Satron Instruments Oy suunnittelee, kehittää ja valmistaa innovatiivisia prosessi-instrumentteja ja älykkäitä mittauslähettimiä teollisuuden käyttöön. Tuotevalikoimassa on lähettimet paine- ja paine-eron mittaamiseen sekä lähettimiä sameuden, sakeuden, pitoisuuden, värin, pinnan ja lämpötilan mittaamiseen. Lisäksi yhtiö tarjoaa edistykselliset asennustekniset ratkaisut eri sovelluksiin, jotka ovat kustannustehokkaasti toteutettavissa olemassa oleviin prosessimittauksiin.  Satronin tuotteet ovat käytössä yli 60 maassa paperi-, sellu-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa ympäri maailmaa. Yhtiöllä on jälleenmyyjät 25 maassa eri puolilla maailmaa. Liikevaihdosta 38 % tulee kotimaasta, 30 % EU-alueen viennistä ja loput 32 % menee EU-alueen ulkopuolelle eri puolelle maailmaa.

Pikespo Invest Oy on vuonna 1985 perustettu pääomarahasto, jonka hallinnoinnista vastaa Canelco Capital Oy. Pikespo Invest Oy tekee sijoitusstrategiansa mukaisesti vähemmistösijoituksia pääasiassa Pirkanmaan ja Hämeen alueen pk-yrityksien omitusjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Sijoitustoiminnassaan se keskittyy pk-yritysten johdon yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin.

Lisätietoja yritysjärjestelystä antavat:

Timo Blom, toimitusjohtaja, puh. 0400 623 738
Esko Teerikorpi, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 580 6111
Mikko Kuparinen, toimitusjohtaja Canelco Capital Oy, puh. 0400 606 055

Uutisarkisto