Savcor Oy:n omistus järjesteltiin uudelleen

Omistusjärjestelyjen myötä Savcor Oy irrottautuu  Savcor Group -konsernista ja jatkaa itsenäisenä yhtiönä. Savcor Oy:llä on tytäryhtiöt Saksassa, Brasiliassa ja Kanadassa.

Omistusjärjestelyllä ei ole vaikutusta Savcor Oy:n operatiiviseen toimintaan. Yhtiön asiakkailleen tarjoamat nykyiset palvelut, tuotteet ja asiakastuki säilyvät ennallaan. Myös uusien tuotteiden kehitystyötä ja yrityksen toimintaan kiinteästi liittyviä kehityshankkeita tullaan jatkamaan entiseen tapaan.

Savcor Oy:n liiketoiminta on ollut viime vuosina kasvusuuntaista ja tilauskanta on vahva kaikilla yrityksen liiketoiminta-alueilla. Yritys laajentaa toimintaansa ja rekrytoi vielä tämän vuoden aikana useita uusia työntekijöitä erityisesti ohjelmistotuotantoon.

 – Viime vuonna teimme voitollisen tuloksen, ja meillä on erinomaiset edellytykset jatkaa samalla tiellä. Omistuspohjan laajentamisen  myötä meillä on entistä paremmat edellytykset harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa, kehittää toimintojamme ja kasvattaa markkinaosuuttamme, kertoo Savcor Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rautiainen.

 Yrityksen asiakkaat ovat ottaneet omistusjärjestelyjä koskevan uutisen vastaan erittäin positiivisesti.

– Asakkaamme ovat suhtautuneet omistusjärjestelyihimme hyvin myönteisesti. Toimintamme on aina perustunut pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja pitkäjänteisesti yhdessä tehtyyn kehitystyöhön. Nyt toteutettu järjestely  vahvistaa Savcor Oy:n edellytyksiä kehittää ja toimittaa asiakkaittemme kannattavuutta parantavia tuotteita ja palveluja, sanoo Savcor Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo.

Savcor Oy toimittaa metsä- ja prosessiteollisuudelle toiminnan tehostamisjärjestelmiä kuten mm. metsäjärjestelmiä ja puutuoteteollisuuden toiminnanohjausjärjestelmiä sekä muita teollisuuden prosessien toimintaa tehostavia ratkaisuja. Lisäksi Savcorin ydinosaamista ovat infrastruktuurin elinkaaren optimointipalvelut. Yhtiö toimii kansainvälisillä markkinoilla, ja sillä on tytäryhtiöt Saksassa, Kanadassa ja Brasiliassa.

Saimaa Capital Oy on vuoden 2015 alussa Itä-Suomen Rahasto Oy:n ja Indekon Oy:n yhdistyttyä muodostettu rahasto, jota hallinnoi  kotimainen pääomasijoitusyhtiö Canelco Capital Oy.  Sijoitustoiminnassaan Canelco keskittyy pk-yritysten johdon yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin.

Lisätietoja yritysjärjestelystä antavat: 
Jukka Rautiainen, toimitusjohtaja, puh. 040 521 6050
Hannu Savisalo, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2688

Mikko Kuparinen, toimitusjohtaja Canelco Capital Oy, 0400 606 055

Uutisarkisto