Mikko Kuparinen

Yritystarinoiden rakentaminen on määrätietoista tiimityöskentelyä

Toimin Canelcon toimitusjohtajana. Minulla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten parissa toimisesta. Näinä vuosina olen osallistunut yli 150 yritysjärjestelyyn. Uskon, että menestyminen edellyttää ihmisten vahvaa sitoutumista ja laaja-alaista osaamista. Yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, kun laaditaan hyvät suunnitelmat ja ollaan valmiita ne myös yhdessä toteuttamaan. Yritysten menestystarinat ovat ihmisistä kiinni.

Uutisarkisto