Sari Pietiläinen

Hyvä johtaminen on menestyksen perusta. Tavoitteet saavutetaan ihmisten avulla ja heidän kanssaan.

Minulla on yli kahdenkymmen vuoden kokemus pk-yritysten sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta sekä johdon raportoinnista. Toimin kohdeyritystemme johdon ja taloushallinnon henkilöstön kumppanina erilaisissa johtamis- ja laskentajärjestelmien kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Kun johtaminen on systemaattista ja tavoitteellista toimintaa ja järjestelmät ovat kunnossa, jokainen tietää omat tavoitteensa, mittarit ovat yhteneviä yhtiön tavoitteiden kanssa ja saadaan relevanttia tietoa yhtiön suorituskyvystä.

Uutisarkisto